Posty

Obraz
Krzyżówki genetyczne dla opornychJedni nie rozumieją, czego tu można nie rozumieć. Innych w tym momencie ogarnia czarna rozpacz... Dla nich właśnie przeznaczona jest ta instrukcja. Krok po kroku. Metodą łopatologiczną. Aż Was oświeci!KRZYŻÓWKI JEDNOGENOWE
z genami niesprzężonymi i dominacją zupełną
To najprostszy typ krzyżówek genetycznych. Dotyczy sytuacji, kiedy:
- cecha warunkowana jest przez jeden gen,
- gen ten nie leży na chromosomie X (tylko na jednym z chromosomów autosomalnych),
- allel dominujący całkowicie maskuje ekspresję (czyli ujawnienie się) allelu recesywnego - jeśli
występują jednocześnie u tego samego osobnika (czyli u heterozygoty).

Na początek, zanim przejdziemy do krzyżówek, naprawdę niezbędna porcja teorii: Musisz wiedzieć co to:
gen - podstawowa jednostka dziedziczenia, "porcja" informacji o konkretnej cesze organizmu, np. o barwie włosów, grupie krwi, odporności lub podatności na jakąś chorobę; symbolicznie oznaczany jest literami: AaBb itd.
genotyp
Harmonogram przygotowań do egzaminu gimnazjalnego 2018 na stronie: Przed egzaminem