Posty

E-lekcje dla klasy 8

E-lekcje dla klasy 8 Lekcja . Konkurencja i pasożytnictwo Nauczę się wyjaśniać, na czym polega konkurencja międzygatunkowa, i podawać jej przykłady; odróżniać konkurencję wewnątrzgatunkową od międzygatunkowej; omawiać na przykładach, czym jest pasożytnictwo; opisywać przystosowania organizmów do pasożytnictwa; wyjaśniać wpływ pasożytnictwa na liczebność populacji żywicieli. Lekcja z e-podręcznikaMateriał dodatkowy Lekcja . Współpraca między gatunkami Nauczę się wyjaśniać, na czym polega symbioza, mutualizm, komensalizm i protokooperacja, i podawać ich przykłady; wyjaśniać, że symbioza jest wynikiem adaptacji do środowiska. Lekcja z e-podręcznikaMateriał dodatkowy Lekcja . Czym jest ekosystem?
Nauczysz się: opisywać, na czym polega krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie,
omawiać rolę producentów, konsumentów i destruentów w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem, wyjaśniać, dlaczego przy przechodzeniu materii wzdłuż łańcucha pokarmowego następują straty energii.

Lek…

E-lekcje dla klasy 6

E-lekcje dla klasy 6 Lekcje:  Ryby - kręgowce wodne.
Przegląd i znaczenie ryb
 Nauczę się wskazywać i opisywać przystosowania ciała ryby do życia w wodzie (na podstawie obserwacji); wykazywać związek między trybem życia ryby a jej kształtem; opisywać budowę skrzeli i wyjaśniać mechanizm wymiany gazowej u ryb; rozpoznawać wybranych przedstawicieli ryb; oceniać znaczenie ryb. Lekcja z e-podręcznika Lekcja: Płazy – kręgowce wodno-lądowe Nauczę się: wskazywać i opisywać przystosowania płazów do życia na lądzie i w wodzie (na podstawie obserwacji); opisywać mechanizm oddychania u płazów; przedstawiać cykl rozwojowy żaby; rozpoznawać wybranych przedstawicieli płazów krajowych; oceniać znaczenie płazów. Lekcja z e-podręcznika Lekcja: Przegląd i znaczenie płazów Nauczę się: wymieniać cechy budowy płazów; odróżniać cechy pomagające płazom przeżyć na lądzie i w wodzie; rozpoznawać niektóre płazy; opisywać znaczenie płazów w środowisku. Lekcja z e-podręcznika Lekcja:  Gady Nauczę się: wskazywać chara…

E-lekcje dla klasy 5

E-lekcje dla klasy 5 Lekcja 1 Grzyby i porosty- warunki życia i znaczenie. Nauczę się wskazywać, gdzie i w jakich warunkach żyją grzyby;rozróżniać grzyby: drożdże, grzyby pleśniowe i tworzące owocniki, a wśród nich jadalne i trujące;opisywać porosty; przedstawiać znaczenie grzybów i porostów. Lekcja z e-podręcznikaLekcja: Tkanki roślinne -budowa wewnętrzna roślin (23.3.2020) Nauczysz się:rozpoznawać tkanki roślinne, omawiać podstawowe funkcje poszczególnych tkanek roślinnych, wykazywać związek pomiędzy budową tkanek a pełnioną przez nie funkcją, prowadzić obserwację mikroskopową tkanek roślinnych.
Lekcja z e-podręcznikaDla ciekawych ,  pod mikroskopem

E-lekcje dla klasy 7

E-lekcje dla klasy 7 Lekcja:  Oddychanie komórkowe. Nauczę się wyjaśniać, na czym polega proces oddychania komórkowego; wymieniać warunki przebiegu oddychania tlenowego i beztlenowego oraz substraty i produkty tego procesu; wykazywać współzależność procesów fotosyntezy i oddychania. Lekcja z e-podręcznika Lekcja: Układ oddechowy i jego funkcje Nauczę się wskazywać na sobie położenie narządów układu oddechowego; opisywać przystosowania w budowie płuc do sprawnej wymiany gazowej; omawiać mechanizm wentylacji płuc; przedstawiać proces wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych i komórkach ciała; wykazywać rolę krwi w transporcie gazów oddechowych. Lekcja z e-podręcznikaMateriał dodatkowy Lekcja:Profilaktyka chorób układu oddechowego Nauczę się: wymieniać czynniki warunkujące sprawność układu oddechowego; wyjaśniać, dlaczego warto oddychać przeponą; opisywać wybrane choroby układu oddechowego; wyjaśniać, na czym polega szkodliwość dymu tytoniowego. Lekcja z e-podręcznikaMateriał dodatkowy Lekc…

Testy przygotowujące do klasówek

Pod tymi linkami znajdziesz testy, które pomogą Ci powtórzyć materiał i przygotować się do sprawdzianu.

Powodzenia
http://klasowka.onet.pl/gimnazjum/klasa-1/biologia - klasa 5 (rozdziały 1-4) i 6 (rozdziały 5-6)
http://klasowka.onet.pl/gimnazjum/klasa-2/biologia - klasa 7
http://klasowka.onet.pl/gimnazjum/klasa-3/biologia - klasa 8
https://www.memorizer.pl/testy/biologia.5/ dla zinteresowanych